Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza místních poplatků obce Zastávka 

  Podpěrová, Naděžda
  Bakalářská práce „Analýza místních poplatků obce Zastávka“ se zaměřuje na místní poplatky, jejich správu, dále na rozpočet obce a kontrolu. Teoretická část se věnuje jednotlivým místním poplatkům, jejich účelu a funkcím. ...
 • Analýza místních poplatků ve Vyškově 

  Podaný, Stanislav
  Bakalářská práce „Analýza místních poplatků ve Vyškově“ se zaměřuje zejména na místní poplatky. Teoretická část je věnována jednotlivým místním poplatkům a jejich účelu. V této části se zabývám také rozpočtem a příjmy obcí. ...
 • eGovernment: Zpracování informací o ekonomických subjektech 

  Konvalinka, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá elektronickou veřejnou správou v ČR, jak po stránce informačních technologií, tak i po stránce legislativní. Popisuje vybrané rejstříky státní správy, zejména informační systém ARES, který ...
 • Informatizace státní správy 

  Kovář, Jiří
  Předmětem bakalářské práce „Informatizace státní správy“ je charakteristika činnosti Energetického regulačního úřadu, který je centrálním úřadem státní správy. Půjde zejména o deskripci odboru licencí, se zaměřením na popis ...
 • Informatizace státní správy 

  Olexik, Martin
  V mé bakalářské práci se zaměřuji na řešení komunikace mezi úřadem a občanem pomocí moderních informačních technologií v rámci tématu informatizace státní správy. V práci představím již zažité novinky v dané problematice ...
 • Informatizace státní správy 

  Vaculík, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na zhodnocení současné situace v oblasti informatizace státní správy na území Jihomoravského kraje. Zabývá se aktuálními potřebami občanů a úřadů ve vzájemné komunikaci. Práce také představuje dva ...
 • INSTITUCIONÁLNÍ OTÁZKY ZNALECTVÍ 

  Hanák, Jakub
  Disertační práce analyzuje postavení znalce ve společenských (institucionálních) vztazích, které představují organizační a institucionální zázemí soudního znalectví jako součásti soudního inženýrství. Práce objasňuje ...
 • Návrh změn konceptu personálního řízení ve státní správě 

  Palatová, Radka
  Tato diplomová práce analyzuje způsob řízení lidských zdrojů ve státní správě, konkrétně u Policie České republiky. Specifikuje oblast řízení lidských zdrojů se zaměřením na vybrané části a srovnává teoretické poznatky se ...
 • Návrhy na zlepšení personálních činností v organizaci 

  Šimeček, Filip
  Diplomová práce pojednává o personálním řízení a personálních činnostech v organizaci. V konkrétní podobě je aplikována na veřejnou správu – Úřad městské části Brno-Žabovřesky. Součástí práce je analýza personálních činností ...
 • Porušování principů právního státu při kontrolách správce daně 

  Šenkyřík, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá porušováním principů právního státu při kontrolách dotací. Vysvětluje mechanismy kontrolního systému a ukazuje na jeho slabiny. Závěrečná část obsahuje návrh doporučených kroků pro ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Bačíková, Ludmila
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Tvarožná Lhota. Na základě analýzy příjmů a výdajů za několik rozpočtových období a dále na základě zjištění vývoje těchto příjmů a výdajů se pokusím podat návrhy, které by mohly ...