Now showing items 1-5 of 5

 • Rychlé zobrazování přesných stínů metodou předpočítané geometrie 

  Mikeš, Tibor
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat efektivní způsob vykreslování zcela přesných (per-pixel correct) ostrých stínů ve scénách se statickou geometrií. Podstatou této metody je oddělené vykreslování osvětlených a ...
 • Stínová tělesa v OpenGL 

  Salvet, Jan
  Práce se zabývá jednou konkrétní metodou tvorby stínů v počítačové grafice. Popisuje nejen její teoretické základy, ale také se zabývá možností praktické implementace využitím moderního rozhraní OpenGL. Součástí je testování ...
 • Vizualizace grafických scén s využitím stínových map 

  Plachý, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s technikami pro zobrazování stínů v grafických aplikacích. S hlavním zaměřením na techniky stínových map. Součástí práce byla implementace rozšíření stínových map v demonstrační aplikaci ...
 • Vytváření stínů v grafických scénách technikou stínových těles 

  Starka, Tomáš
  Práce se zabývá vybranými metodami tvorby stínů v počítačové grafice. Rozebere v krátkosti stínové mapy a stínová tělesa. Jejich výhody a nevýhody. Hlouběji se pak zabývá pouze metodou stínových těles a jejich implementací ...
 • Zobrazení stínů ve scéně s využitím knihovny DirectX 

  Kobrtek, Jozef
  Tato práce pojednává o metodách zobrazení stínů, jejich analýze a implementaci v rozhraní DirectX 11. Teoretická část popisuje historický vývoj použití stínů v 3D aplikácích a jednotlivé algoritmy pro výpočet stínů. V rámci ...