Now showing items 1-11 of 11

 • Deferred Shading 

  Starý, Petr
  Práce se zabývá problematikou návrhu a implementace výukového programu pro demonstraci techniky deferred shading a jejich možností. Intuitivní a interaktivní formou se snaží vysvětlit principy osvětlování a stínování pouze ...
 • Efektivní výpočet osvětlení 

  Kubovčík, Tomáš
  Tato práce se zabývá efektivním výpočtem osvětlení v grafických scénách s velkým počtem světel . Představeny budou základní techniky výpočtu osvětlení i pokročilé techniky , které jsou z nich odvozeny . Těžištěm práce je ...
 • Grafické rozhraní pro deskové hry 

  Žerdík, Jan
  Bakalářská práce se věnuje vytváření grafického rozhraní pro deskové hry. Cílem práce je modulární aplikace s možností hraní her. Dalším důležitým prvkem zadání je implementace grafických algoritmů vhodných pro omezenou ...
 • Interaktivní stavebnice pomocí OpenGL 

  Klepáčková, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je implementace interaktivní stavebnice typu LEGO pomocí OpenGL. Aplikace umožňuje tvorbu modelů pomocí kostek, u nichž lze měnit barva a typ. Vytvořené modely lze ukládat i načítat. Každá kostka ...
 • Korekce barev na základě znalosti scény a osvětlení při 3D skenování 

  Dočkal, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a ověřením funkčnosti úprav texturovacího modulu robotického systému RoScan. Systém RoScan je robotický skener pro skenování a následnou diagnostiku částí lidského těla. V první části této práce ...
 • Návrh strategie na zlepšení systému nástupní praxe firmy 

  Gazurová, Anna
  Diplomová práce se zabývá problematikou absolventského programu „Středisko nástupní praxe“ ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Práce popisuje do jaké míry jsou účastníci nástupní praxe spokojení s její délkou, prací ...
 • Softwarové metody modelování analytických ploch 

  Stodola, Jakub
  V první části se práce zabývá projekcí bodů z Euklidova prostoru do roviny a zobrazením takto vzniklých rovinných bodů na počítači. Druhá část se zaměřuje na diskretizaci analyticky zadané plochy. To je její aproximace ...
 • Vytvoření 3D modelů a návodů pro počítačové cvičení kurzu Moderní počítačová grafika 

  Gros, Jan
  Obsahem této diplomové práce je seznámit se s problematikou vyučovanou v kurzu MGMP a vytvořit návody a 3D modely v programu Blender pro počítačové cvičení kurzu MGMP. První část je věnována některým podobným kurzům ...
 • Zobrazení stínů skrze průsvitné materiály 

  Mátl, Roman
  Tato práce se zabývá výpočtem stínů skrze průsvitné materiály pomocí metody zvané Barevné stochastické stínové mapy a její praktickou implementací v knihovnách OpenGL. Na začátku této práce je představena metoda Stínových ...
 • Zobrazování a interakce objektů umístěných do 3D krajiny 

  Koza, Tomáš
  Cílem této práce bylo vytvořit systém powerupů (3D objekty) pro program TankGame. Práce obsahuje teoretický základ pro zobrazování objeků v 3D scéně, popisuje techniky používané při zobrazování těchto objektů. Dále poskytuje ...
 • Zobrazování terénu a vodní hladiny v počítačové hře 

  Kopecký, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřená na vykreslování vody a terénu, což je klíčová část mnoha počítačových her a simulací. Výsledná aplikace běží plynule a je vytvořená v XNA Frameworku. Vykreslování terénu zahrnuje ...