Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazení stínů ve scéně s využitím knihovny DirectX 

    Kobrtek, Jozef
    Tato práce pojednává o metodách zobrazení stínů, jejich analýze a implementaci v rozhraní DirectX 11. Teoretická část popisuje historický vývoj použití stínů v 3D aplikácích a jednotlivé algoritmy pro výpočet stínů. V rámci ...