Now showing items 1-15 of 15

 • Business centrum 

  Dežerická, Lucia
  Úlohou diplomovej práce je návrh a posúdenie dvoch odlišných variant oceľovej konštrukcie administratívneho centra. Objekt je situovaný v meste Uherské Hradiště. Jedná sa o niekoľko-podlažnú konštrukciu, ktorej pôdorysné ...
 • Nákupní galerie 

  Altoff, Tomáš
  Predmetom diplomovej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie obchodnej galérie. Objekt je situovaný v meste Ostrava. Pôdorys má tvar obdĺžnika a polkruhu. Celkové pôdorysné rozmery sú 72,5 x 55,0 m. Maximálna výška ...
 • Návrh a posouzení vybraných prvků nosné ŽB konstrukce 

  Leitner, Ivan
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a posúdením nosnej železobetónovej stropnej dosky administratívnej budovy. Riešená stropná doska sa nachádza nad 1NP. Výpočet vnútorných síl je prevedený v programe SCIA Engineer a ...
 • Návrh ŽB nosné konstrukce víceúčelového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie ŽB nosnej konštrukcie viacúčelového objektu založeného na základovej doske. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program Scia Engineer 15. Dimenzované sú stropná doska, stĺpy ...
 • Nosná konstrukce vícepodlažního železobetonového objektu 

  Burda, Patrik
  Diplomová práca je zameraná na návrh monolitických železobetónových konštrukcií viacpodlažného bytového domu s priestormi pre obchod a kancelárie v prízemí a podzemnou garážou. Obsahom práce je analýza a návrh stropných ...
 • Nosné prvky železobetonové konstrukce 

  Leitner, Ivan
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosnej železobetónovej konštrukcie administratívnej budovy z hľadiska medzného stavu únosnosti a použiteľnosti. Pre výpočet vnútorných síl bol vytvorený 3D model konštrukcie ...
 • Ocelová konstrukce vícepodlažní budovy 

  Hasil, Tadeáš
  Predmetom bakalárskej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie viacposchodovej budovy obchodného domu.Konštrukcia je navrhnutá pre oblasť Brno.Statický výpočet je riešený kombináciou ručného a programového riešenia v ...
 • Ocelová nosná konstrukce výrobní haly s mostovým jeřábem 

  Štulrajterová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a posúdením oceľovej nosnej konštrukcie dvojloďovej výrobnej haly obdĺžnikového pôdorysu so šírkou 32 m (20 + 12m) a dĺžkou 54,54 m (9modulov po 6 m). Hlavná loď má výšku 10 m a nachádza ...
 • Planetárium v Brně 

  Revayová, Veronika
  Predmetom diplomovej práce je návrh niekoľkých variant nosnej konštrukcie planetária v Brně. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 30x30metrov. Hlavný nosný materiál je oceľ S235. Nosnú konštrukciu objektu tvoria stĺpy, ...
 • Prostorový ŽB rám průmyslového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie priestorového ŽB rámu priemyselného objektu založeného na základovej doske. Konštrukcia je bez obvodového plášťa. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program ...
 • Přepočet a variantní návrh ocelové konstrukce administrativní budovy JmP Brno - Radlas 

  Štulrajterová, Terézia
  Predmetom diplomovej práce je prepočet existujúcej konštrukcie, návrh, statické vyhodnotenie a ekonomické porovnanie dvoch nových variant existujúcej nosnej konštrukcie administratívnej budovy Jihomoravské plynárenské v ...
 • Teoretický návrh ocelové výrobní haly 

  Ratica, Filip
  Bakalárska práca obsahuje prehľad oceľových konštrukčných typov hál a zásady navrhovania oceľovej nosnej konštrukcie halového objektu. Práca sa zaoberá konštrukčným riešením dispozície haly, jednotlivými elementami ...
 • Vícepodlažní budova pro administrativní účely 

  Lehocký, Peter
  Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie administrátívnej budovy ktorá prilieha k výrobnej hale, no nieje na nej saticky závislá. Objekt práce je situovaný v Brne. Pôdorysný tvar budovy je v tvare L. Osová vzdialenosť ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Šandor, Peter
  Cieľom diplomovej práce je návrh dvoch variant viceúčelovej sportovnej hale v lokalite Litoměřice. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 38x38metrov a výška objektu je 16metrov. Materiál je použitý ocele S235 a betónu ...
 • Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Čačaný, Matej
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie vybraných častí nosnej železobetónovej konštrukcie šesť podlažnej administratívnej budovy z hľadiska medzného stavu únosnosti a použiteľnosti. V rozsahu práce je vypracovaný ...