Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza a řízení rizik technologických etap zastřešení pozemních staveb 

  Mík, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou a posouzení kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních rizik spojených s prováděním dvou různých variant střešních plášťů. V práci je provedena analýza poruchovosti v nejvíce ...
 • Analýza rizik hydroizolačních systémů staveb 

  Vepřek, Karel
  Obecný přehled používaných hydroizolačních materiálů. Rozdělení hydroizolačních systémů podle jejich užití v konstrukci. Výpis možných rizik vzniku vad hydroizolačních systémů. Sanace a prevence vzniku vad na izolacích. ...
 • Bytový dům v Praze - stavebně technologická studie půdní vestavby 

  Pražák, František
  Cílem bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologickou studii se zaměřením na půdní vestavbu bytového domu v Praze 6, městské části Bubeneč. Stavebně technologický projekt řeší pro zadanou technologickou etapu ...
 • Dům zdravotních služeb – Bobrová, technologická etapa zastřešení 

  Malý, Martin
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením zastřešení domu zdravotních služeb v Bobrové, na Vysočině. Řeší realizaci konstrukce krovu sedlové střechy a následné opláštění. Hlavní obsah práce tvoří technická ...
 • Dynamická analýza konstrukce zatížené seismickým zatížením 

  Havlíková, Ivana
  Účelem mé diplomové práce je řešení ocelové haly s betonovými sloupy, která je zatížena zemětřesením. K této simulaci byl použit program RFEM. Pro výpočet byla použita spektrální a časová analýza, a to na modelech konstrukcí ...
 • Hala pro skladování v Olomouci 

  Balhar, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením zastřešovací konstrukce skladové haly v Olomouci. Hala má půdorys obdélníkového tvaru 60x30m. Hala je řešena ve třech variantách. Varianta 1 je příhradový vazník z ...
 • Nádražní hala ve Vsetíně 

  Mičola, Jan
  Diplomová práce se zabývá tématem ocelových konstrukcí ve stavebnictví. Cílem této práce je navrhnout a staticky posoudit nosnou ocelovou konstrukci nádražní haly ve Vsetíně. Po vyřešení zatížení konstrukce střešním a ...
 • Nosná konstrukce zastřešení výrobní haly v Kyjově 

  Nosková, Nela
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením hlavních nosných prvků nosné konstrukce zastřešení víceúčelové haly v Kyjově. Hala je navržena jako dřevěná. Loď má půdorys obdélníkového tvaru o rozměrech 17,0 x ...
 • Optimalizace lehkého šikmého střešního pláště k redukci letních tepelných zisků 

  Svobodová, Sylvia
  Předložená práce se zabývá problematikou přehřívání podkrovních místností během letního období. U převážné většiny rodinných a bytových domů, kde je využito podkroví pro obytné účely, je opláštění krovu řešeno střešním ...
 • Přístavba tělocvičny - příprava a organizace výstavby 

  Langrová, Petra
  Diplomová práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu přístavby tělocvičny v Krnově, se zaměřením na provádění montovaného železobetonového skeletu a střešního pláště.Pro vybrané etapy bude ...
 • Přístavba výrobní haly Simandl v Petrovicích, příprava realizace a řízení stavby 

  Hlinšťák, Filip
  Diplomová práce řeší vybrané části přípravy a realizace přístavby výrobní haly se zázemím skladů v Petrovicích u Karviné. Práce obsahuje technické zprávy, řešení širších dopravních vztahů, studii hlavních technologických ...
 • Rekonstrukce areálu učiliště Dubňany. Stavebně technologická příprava stavby. 

  Dohnálek, Marek
  Předmětem stavebně technologické přípravy stavby bylo zjistit a naplánovat možnosti a rozsah prací potřebných k rekonstrukci areálu bývalého hornického učiliště v Dubňanech. V České republice se nachází velké množství takto ...
 • Stavebně technologická studie nástavby Městského úřadu 

  Langrová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie nástavby Městského úřadu v Krnově, se zaměřením na provádění stropní konstrukce a střešního pláště. Pro tyto technologické etapy bude vypracován ...
 • Stavebně technologická studie přestavby zemědělského objektu 

  Hovorková, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie přestavby zemědělského objektu v Králově Lhotě, se zaměřením na provádění nástavby objektu a jeho zastřešení. Pro tyto technologické etapy ...
 • Stavebně technologická studie revitalizace obvodového pláště 

  Wojnar, Aleš
  Stavebně technologická studie revitalizace obvodového pláště se zaměřuje na celkové zateplení bytového domu kontaktním zateplovacím systémem. Zateplení bude provedeno na spodní stavbě, fasádě, střeše a podhledů v podzemním ...
 • Stavebně technologická studie stavby rodinného domu z ekopanelů 

  Habarta, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je popis stavebně technologické studie stavby rodinného domu z Ekopanelů. Jedná se o ekologický difuzně otevřený materiál v podobě panelů, které jsou lisovány za vysoké teploty a tlaku. ...
 • Technologická etapa hrubé vrchní stavby objektu mateřské školy ve Slavkově u Brna 

  Kříž, Jiří
  Práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu hrubé vrchní stavby a to návrhem konceptu zařízení staveniště, strojní sestavou, časovým plánem a především technologickým postupem pro technologickou ...
 • Víceúčelová hala v Holicích 

  Rückerová, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením konstrukce zastřešení víceúčelové haly v Holicích. Půdorysné rozměry haly jsou 28 x 45 m. Výška haly je 11,28 m. Zastřešení je řešeno ve třech variantách. Konečné řešení je ...
 • Zastřešení víceúčelové sportovní haly v Brně 

  Grussmann, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením hlavních nosných prvků konstrukce zastřešení víceúčelové sportovní haly v Brně. Je přitom kladen důraz na optimalizaci návrhu z hlediska spotřeby materiálu. Příčná ...