Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Hamáček, Petr
  HAMÁČEK Petr: Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory. Závěrečná práce bakalářského studia 3. ročníku, školního roku 2008/2009. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření kovů a plastů. ...
 • Návrh výroby součásti polohovacího mechanismu 

  Garguláková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na technologii přesného stříhání. Jedná se o výrobu součásti, která má sloužit jako polohovací mechanismus do sedadel osobních automobilů. Předpokládaný počet je 800 000 ks výstřižků za rok. ...
 • Pevnostní výpočet a optimalizace skříně válcového drtiče zrna S 900 

  Konečný, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou skříně válcového drtiče zrna s cílem určení poddimenzovaných či předimenzovaných částí rámu a jejich následnou optimalizací. Jedná se o novou koncepci šroubovaného rámu. ...
 • Technologie tváření tenkých plechů stříháním 

  Musil, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií tváření ocelových tenkých plechů stříháním pro rotační i nerotační součásti. První část je věnována obecnému pojednání o plošném tváření, především o stříhání a významu velikosti ...
 • Výroba držáku magnetu 

  Kraval, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby držáku magnetu z materiálu DC03. Na základě literární studie problematiky stříhání, tažení, ohýbání a výpočtů bylo navržena ...
 • Výroba ohýbaného profilu sdruženým nástrojem 

  Kummer, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologického postupu výroby regálové spojky z materiálu 11 321, vyráběné technologiemi stříhání a ohýbání. Práce popisuje rozbor problematiky stříhání a ohýbání, výpočet a návrh výrobního ...
 • Výroba součásti technologií přesného stříhání 

  Lata, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o navržení nové technologie výroby součásti s názvem „KULISA“ s č. v. 4-DP-05-10/01. Začátek práce je vypracován jako literární studie na téma stříhání. Jsou zde vysvětleny, některé základní pojmy ...
 • Výroba ventilového sedla 

  Kraval, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby ventilového sedla z materiálu EN AW – ALMG3. Na základě literární studie problematiky stříhání, tažení a výpočtů bylo navržena ...