Now showing items 1-20 of 21

 • Možnosti konstrukce střižných nástrojů 

  Glatter, Jiří
  Práce popisuje principy a metody klasického stříhání, přesného stříhání a vysekávání. Dále se práce zabývá konstrukčními možnostmi nástrojů jednotlivých metod. Práce obsahuje výhody a nevýhody těchto metod a konstrukčních ...
 • Navržení vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z plechu 

  Chaloupková, Lucie
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z ocelového plechu 11 375. V práci je zpracováno několik variant výroby a to: výroba na ...
 • Návrh nástroje pro vystřižení tvarového přístřihu 

  Straka, Jan
  Práce předkládá konstrukční návrh postupového střižného nástroje pro výrobu tvarových přístřihů z plechu Usibor 1500 (22MnB5) o tloušťce 1,5 mm. Nástroj je navržen pomocí softwaru CATIA V5 ve spolupráci s firmou Žďas, a.s. ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Chaloupková, Lucie
  Závěrečná práce zpracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2307-00 předkládá návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory. V projektu jsou zpracovány dvě varianty výroby jedné součásti a to: výroba na postupovém ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Fabík, Pavel
  FABÍK Pavel: Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307-00, předkládá návrh technologie výroby součásti z plechu s otvory – dílce z ocelového plechu ...
 • Návrh výroby brzdového kotouče vyráběného technologií stříhání 

  Kantor, Miroslav
  Cílem práce je návrh technologie výroby kotoučové brzdy. Součást je vyráběná s korozivzdorné oceli 17 023 (X30Cr13). Polotovarem je plech o tloušťce 6 mm. V rámci literární studie byly srovnané možné technologie výroby. S ...
 • Návrh výroby konzoly 

  Kašpar, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem konzoly pro uchycení rámu na sušení prádla. Součást je vyráběna z ocele 11 343. Polotovarem je pozinkovaný plech o tloušťce 2 mm. S ohledem na požadovanou kvalitu součásti a výrobní množství ...
 • Nekonvenční technologie elektroerozivního drátového řezání. 

  Svoboda, Jiří
  Diplomová práce se zabývá technologií elektroerozivního obrábění s důrazem na aplikaci principu elektroerozivního úběru materiálu na elektroerozivních drátových řezačkách. Stěžejní část práce je zaměřena na elektroerozivní ...
 • Specifika funkčních částí jednoduchého střižného nástroje 

  Kašpar, Jaroslav
  Práce předkládá specifika funkčních částí jednoduchého střižného nástroje. Práce je rozdělena do 5 základních částí. První část se zabývá obecně problematikou stříhání v nástrojích. Druhá seznamuje s jednoduchým střižným ...
 • Stříhání součástí s vyšší přesností 

  Steiner, Jaromír
  Hlavním tématem práce je technologie přesného stříhání s nátlačnou hranou, která byla zvolena jako nejvhodnější řešení. Cílem je návrh a zhodnocení technologičnosti zvolené sou-části, návrh konstrukčního řešení nástroje a ...
 • Výroba bočnice kladky 

  Habr, Stanislav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii postupového stříhání. Cílem je navrhnout postupový nástroj pro zadanou součást bočnice kladky z korozivzdorné oceli o tloušťce plechu 1mm. Na základě literární studie v první ...
 • Výroba části podávacího mechanismu 

  Pašalov, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výstřižku – dílce z ocelového plechu 12020. Na základě literární studie problematiky technologie stříhání byla navržena výroba ...
 • Výroba části univerzálního otvíráku technologií přesného stříhání 

  Kučera, Radek
  Cílem práce je návrh technologie výroby části univerzálního otvíráku s inovovaným designem. Součást je vyráběna z korozivzdorné oceli 17 240 (X5CrNi18-10). Polotovarem je plech o tloušťce 2 mm. V rámci literární studie ...
 • Výroba ocelové součásti technologií stříhání 

  Suchomel, Lukáš
  Diplomový projekt vypracovává optimální návrh technologie výroby výstřižku - součásti z ocelového plechu ČSN 11 320.3. Teoretická část popisuje problematiku technologie stříhání a na jejím základě byla navržena výroba ...
 • Výroba ochranného plechu ke dveřím 

  Popelář, Martin
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby ochranného plechu ke dveřím z materiálu 17 240. Polotovarem je plech o tloušťce 0,8 mm. Práce je zaměřena na tváření kovů za studena – stříhání. Na základě série 100 000 kusů je ...
 • Výroba řetězového kolečka pro motocykl 

  Šarocký, Robert
  Práce se věnuje návrhu vhodné technologie výroby součásti řetězového kolečka, které je součástí hnací soustavy motocyklu. Výrobní série činí 200 000 kusů za rok. Byla provedena analýza různých způsobů výroby, ze které ...
 • Výroba řetězového kolečka u horského kola 

  Habr, Stanislav
  HABR Stanislav: Výroba řetězového kolečka u horského kola Cílem práce je návrh součásti řetězového kolečka u horského kola. Vyrobeno bude z konstrukční oceli. Z variantního řešení byla zvolena nejoptimálnější výroba ...
 • Výroba spony bezpečnostního pásu 

  Oborný, Roman
  Cílem této práce je zhodnotit stávající způsob výroby a navrhnout a vypracovat optimální způsob výroby součásti „spona bezpečnostního pásu“. Součást je vyrobena z ocelového plechu ČSN 14 220.3 tloušťky 3 mm. Vzhledem k ...
 • Výroba žacího kotouče křovinořezu 

  Hanáček, Jakub
  Projekt předkládá návrh technologie výroby součásti žací kotouč křovinořezu z ocelového plechu 12050 o tloušťce 2 mm a sériovostí výroby 120 000 kusů ročně. Z navržených variant výroby byla stanovena jako nejvýhodnější ...
 • Zvyšování životnosti střižných nožů 

  Rohlínková, Marie
  Práce navrhuje možné metody zvýšení životnosti střižného nože, který je z materiálu 19 733 a je použit ke stříhání statorových plechů z křemíkového materiálu. Zmíněné plechy jsou velmi tvrdé a na nástroj jsou tak kladeny ...