Now showing items 1-3 of 3

 • Regenerativní kmitání při soustružení 

  Sucháček, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá vibracemi, vznikajícími při soustružení. Je známo několik principů vzniku těchto vibrací. Patří zde regenerativní princip a princip polohové vazby. Vibrace jsou způsobeny vzájemným chvěním ...
 • Vibrace při frézování kovů 

  Dvořák, Jan
  Tato práce obsahuje teoretický popis frézování, matematický popis kmitání a příčiny vzniku samobuzeného kmitání při frézování. Dále se zabývá dynamickým měřením obráběcích strojů a diagramem stability. V poslední řadě uvádí ...
 • Vibrace při obrábění kovů – příčiny a jejich eliminace 

  Sismilich, Vladimír
  V diplomové práci jsou shrnuty a popsány jednotlivé druhy kmitání, jejich příčiny a dopady na obrábění. Byly stanoveny metody pro určení stabilních podmínek obrábění. Cílem provedeného experimentu bylo změření frekvenční ...