Now showing items 1-1 of 1

  • Stabilní a chaotické chování Lorenzova systému 

    Oborná, Eliška
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou chování Lorenzova modelu konvektivního proudění v atmosféře v závislosti na Rayleighově čísle. Nabízí několik postupů při analýze stability nelineárních soustav autonomních ...