Now showing items 1-20 of 26

 • Bezmembránový reproduktor 

  Kovář, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím teoretického základu a návrhem jednokanálového bezmembránového reproduktoru. Bezmembránový reproduktor postrádá mechanické prvky a tudíž není zatížen frekvenční limitací. Návrh ...
 • Dvojitý digitálně řízený napájecí zdroj 

  Kotol, Martin
  V zadání bakalářské práce je uvedena analýza zapojení napájecích zdrojů v OrCAD. Na základě této analýzy, jsou vybrány nejvhodnější napájecí zdroje, které jsou modifikovány na parametry 2x 0-30V/ 0-3A. Uvedená zapojení ...
 • Inteligentní nabíječka olověných akumulátorů 

  Hadwiger, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o nabíjení olověných akumulátorů. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, na jejichž základě byl zvolen nejlepší možný způsob nabíjení. Zohledňuje se kapacita akumulátorů, což znamená využití ...
 • Koncepce uspořádání ocasních ploch na letounu 

  Podhorský, Matěj
  Tato bakalářská práce nabízí základní přehled koncepcí uspořádání ocasních ploch. Obsahuje teoretický úvod, který vysvětluje pojmy nezbytné pro pochopení problematiky ocasních ploch. V hlavní části jsou představeny ...
 • Konstrukce ocasních ploch 

  Holiš, Michal
  V tejto bakalárskej práci je vytvorený prehľad možných usporiadaní, konštrukčných riešení a mechanizmov napomáhajúcich stabilite a zníženiu fyzických požiadaviek kladených na pilota. Úvod je venovaný priblíženiu pojmov, ...
 • Konstrukční návrh zavěšení předních kol závodního automobilu 

  Kroliczek, Václav
  Tato práce se zabývá konstrukční úpravou přední lichoběžníkové nápravy závodního vozidla Škoda 130RS pro automobilové soutěže. První část práce pojednává o rozdělení náprav a vyzdvihuje základní parametry nápravy ovlivňující ...
 • Kvantifikace mechanismů hydraulického odstranění okují 

  Hrabovský, Jozef
  Problematika odstraňování okují je významnou součástí při tváření a tepelném zpracování oceli a ocelových polotovarů. Získáváním nových informací a studiem tohoto procesu je možné zvýšit efektivitu a zlepšit kvalitu povrchů ...
 • Měniče pro svítidla s LED diodami 

  Zuber, Zalán
  Táto diplomová práca sa zaoberá s meničmi pre výkonové LED diódy. Dáva osvetu do oblasti LED svietení, analyzuje jednotlivé typy meničov, ukáže princípy ich funkčností. Ďalej navrhuje možné zapojenia pre tri rôzne napäťové ...
 • Měření charakteristik zkrutných tyčí a stabilizátorů 

  Bláha, David
  Tato diplomová práce se zabývá měřením charakteristik stabilizačních tyčí. Úkolem této práce je navrhnout měřicí zařízení pro měření zkrutné tuhosti stabilizátorů osobních automobilů, navrhnout měřicí řetězec pro zjištění ...
 • Měření veličin pro meteorologii 

  Škorpík, Daniel
  Tato bakalářská práce pojednává o základních meteorologických veličinách, zejména o proudění vzduchu a teplotě. Tyto veličiny jsou měřeny za pomocí anemometru, který využívá odporových senzorů, konkrétně se jedná o dva ...
 • Náhrada kovových ocasních ploch letounu VUT 100 kompozitními 

  Berka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompozitní vodorovné ocasní plochy letounu VUT 100. Je proveden výpočet zatížení a výběr rozhodujících případů zatížení. Je navržena vnitřní konstrukce stabilizátoru a pravého výškového ...
 • Návrh a konstrukce prototypu univerzálního poloautomatického zařízení pro automobilový průmysl 

  Kristel, Peter
  Konštrukcia poloautomatického zariadenia DCR 231 predstavuje pre spoločnosť Mubea v dlhodobom hľadisku nákladovú úsporu, ktorá rastie s časom aktívneho využívania zariadenia. Zariadenie je koncipované ako univerzálny nástroj ...
 • Návrh a výroba břitu stabilizátoru pro formuli student 

  Marko, Tibor
  Diplomová práce pojednává o návrhu a výrobě břitu stabilizátoru. Budou stanoveny okrajové podmínky pro návrh břitu a následné analyzování působení napětí a deformace na prut břitu a sestavu stabilizátoru při různých ...
 • Návrh analogové řídicí jednotky pro miniskleník 

  Řehák, Martin
  V dnešní době je několik možností jak pěstovat rostliny, které nepocházejí z našich podnebných pásů, k realizaci slouží skleníky, ve kterých je uměle simulováno prostředí, ve kterých rostliny mohou vegetovat. Tato práce ...
 • Návrh analogové řídicí jednotky pro miniskleník 

  Řehák, Martin
  V dnešní době je několik možností jak pěstovat rostliny, které nepocházejí z našich podnebných pásů, k realizaci slouží skleníky, ve kterých je uměle simulováno prostředí, ve kterých rostliny mohou vegetovat. Tato práce ...
 • Návrh přední nápravy formule SAE 

  Honzík, Tomáš
  V diplomové práci se budu zabývat návrhem přední nápravy. Sestavu budu navrhovat v programu od MSC s názvem ADAMS. Budu sledovat kinematické změny vozu (např. změna polohy bodu klopení, odklon kola, nastavení geometrie, ...
 • Návrh stabilizátoru automobilu 

  Macháček, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na stabilizátory u podvozku aut. První část popisuje všeobecné znalosti vlivu naklonění karosérie na jizdní vlastnosti auta a možnosti konstrukčních řešení používaných v praxi. Dále jsou v ...
 • Návrh stabilizátoru automobilu 

  Krasula, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh stabilizátorů pro vůz formule student. Začátek práce je věnován seznámení s funkcí stabilizátoru a vysvětlení jeho vlivu na vozidlo včetně rozboru různých konstrukcí. Druhá část ...
 • Návrh stavitelného stabilizátoru letounu JA-400 

  Mach, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem stavitelného stabilizátoru za účelem vyvažování letounu a zlepšení jeho letových výkonů. Cílem práce bylo navrhnout konstrukční řešení ovládání a zavěšení horizontálního stabilizátoru. ...
 • Návrh stavitelného stabilizátoru přední nápravy vozu Formule student 

  Ševčík, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukci stabilizátoru vozu Formule Student Dragon II vznikajícího na FSI. Práce navazuje na konstrukční návrh stabilizátoru vozu Dragon I Jana Krasuly. Úkolem této práce je analyzovat ...