Now showing items 1-3 of 3

 • Problematika vertikálních filtrů s vegetací pro obce do 500 EO 

  Brychtová, Veronika
  Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou, zabývající se problematikou odpadních vod a možnostmi čištění odpadních vod, na kterou navazuje druhá část, která je prakticky zaměřená. Praktická část práce se zabývá návrhem ...
 • Technologie plovoucích ostrovů pro čištění odpadních vod 

  Kohut, Rafael
  Důležitost správného zacházení s vodou dokonale popisuje Evropská vodní charta. Avšak s narůstajícím počtem lidí na Zemi a vodou jako nejdůležitější surovinou všech průmyslových a zemědělských odvětví je ohrožena její ...
 • Varianty odkanalizování obcí do 2 tisíc obyvatel 

  Remešová, Terezie
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a porovnání možných variant odkanalizování obce Bořenovice. Navržené varianty jsou vybudování nové stokové sítě a čerpací stanice dle PRVK, vybudování nové stokové sítě a čistírny ...