Now showing items 1-1 of 1

  • Termomechanická únava austenitických ocelí 

    Dobeš, Ondřej
    Cílem bakalářské práce bylo zkoumání vlivu termomechanické únavy s prodlevami v cyklech na mechanismy poškození a odezvu materiálu. Korozivzdorná austenitická ocel Sanicro 25 byla podrobena zatěžovacími zkouškami termomechanické ...