Now showing items 1-6 of 6

 • Horský hotel 

  Kyceltová, Lucie
  Tématem této práce je stavební řešení novostavby horského hotelu se službami wellness ve Špindlerově Mlýně. Parcela se nachází v klidné části města, okolí tvoří zalesněná plocha i řeka Labe.V řešeném hotelu se nachází ...
 • Návrh a posouzení ŽB skeletu 

  Hečková, Beata
  Diplomová práce se zabývá návrh vybraných částí monolitického železobetonového objektu. Statický výpočet obsahuje posouzení stropní desky na lokálních podporách, výpočet sloupů, trámu, schodiště a základové patky. Objekt ...
 • Nosná ŽB konstrukce bytového domu 

  Janisch, Filip
  Projekt řeší spodní část konstrukce bytového domu. Ve třech podzemních podlažích se nacházejí garážová stání. V nadzemní části objektu se nachází pět pater. Objekt je založen na převrtávaných milánských stěnách po obvodu. ...
 • Polyfunkční koncový dům v Karlových Varech 

  Růžička, Jiří
  Projekt řeší návrh polyfunkčního dumu ve stavební proluce, uvažovaná lokalita stavby se nachází v Karlových Varech, v ulici Na Vyhlíce. Jedná se o lázeňskou chráněnou lokalitu. Součástí projektu je dispoziční řešení a ...
 • Rodinný dům 

  Stromecký, Jiří
  Projekt mojí bakalářské práce řeší novostavbu rodinného domu v obci Příbram na Moravě. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Funkčně je rodinný dům navržen pro užívání 4 až 5 člennou ...
 • Využití LED technologie pro osvětlení městského mobiliáře 

  Bartoň, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem svítidla pro exteriérová schodiště. V konstrukci budou použity vysoce svítivé LED diody. Bakalářská práce dále zahrnuje rešerši z oblasti využití LED diod, konstrukční ...