Now showing items 1-4 of 4

 • Nástroj pro podporu managementu zainteresovaných stran 

  Hypský, Roman
  Tato diplomová práce pojednává o nástroji pro podporu managementu zainteresovaných stran. V úvodních kapitolách práce jsou popsána teoretická východiska práce. Jsou zde vysvětleny znalostní oblasti managementu zainteresovaných ...
 • The Research of Stakeholder Power Impact on Project Implementation 

  Biskupek, Artur (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016-12)
  Purpose of the article: The article show summarized information about stakeholders and their role in project implementation based on literature review. The second part of the article is dedicated for the research about ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Resl, Jan
  Předmětem diplomové práce je rozbor problematiky řízení rizik ve stavebním podniku, především pak v kontextu realizace stavebních zakázek. První část je věnována používané terminologii a obsahovému výkladu příslušných ...
 • Řízení spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb vysokých škol 

  Schüller, David
  Tato práce se zabývá problematikou řízení spokojenosti zájmových skupin vysokých škol s kvalitou služeb těchto institucí. Zkoumá vazby mezi spokojeností, zájmovými skupinami (stakeholdery) a kvalitou služeb. Práce pojednává ...