Now showing items 1-2 of 2

  • Létání při nízkých rychlostech 

    Glinz, Jan
    Bakalářská práce se zabývá nízkými rychlostmi letounu. Zaměřuje se především na pádovou rychlost, počítání její velikosti a vlivy, které ji určují. Jedna kapitola je věnována systémům varování před pádem a systémům zábrany ...
  • Vibration feedbacks in pilot-aircraft haptic interaction 

    Malalan, Nina; Zikmund, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
    A research about different ways of encoding the distance information with vibrotactile feedback was done as part of a bigger project with the aim of designing a device which would help the pilot to achieve greater precision ...