Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza vlivu materiálu a technologických parametrů na proces lisování těsnicího kroužku a jejich optimalizace 

  Munduch, Ondřej
  Tento projekt řeší problematiku lisování hřídelového těsnicího kroužku do příruby. Vliv změny materiálu příruby na statickou netěsnost mezi přírubou a těsnicím kroužkem při zachovaných procesních parametrech. Návrh optimálního ...
 • Diagnostika historického zděného objektu 

  Grygar, Zdeněk
  Bakalářská práce pojednává o historii cihel, včetně vysvětlení technologie výroby. Dále se zabývá zkušebními metodami při diagnostice zděných konstrukcí a popisuje jejich provádění a vyhodnocení. V závěru práce je vysvětlena ...
 • Konstrukce a výroba střižného nástroje 

  Dziuban, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologie výroby střižných postupových nástrojů a jejich úpravami. Na rychloběžných lisech vyrábí tyto nástroje konektory pro automobilový průmysl rychlostí až 1350 zdvihů za minutu. ...
 • Konstrukce postupového střihadla 

  Juříček, Václav
  Předkládaná bakalářská práce se nejprve zaměřuje na stručné uvedení do oblasti stříhání, jakožto jedné z technologií tváření. Dále bakalářská práce pojednává o základních způsobech stříhání kovů. Jako poslední a stěžejní ...
 • Materiály používané na řezné nástroje k obrábění kovových výrobků 

  Tomek, Lukáš
  Tato práce se zabývá řeznými materiály používaných pro výrobu břitových destiček a nástrojů pro obrábění. Cílem této práce je popsat jednotlivé materiály používané při obrábění, jejich základní charakteristiky, složení a ...
 • Metodika diagnostiky historického cihelného zdiva 

  Bakešová, Martina
  Cílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Text v úvodní části práce pojednává o historickém vývoji ...
 • Nástroje pro technologii hlubokého tažení 

  Lukeštík, Tomáš
  Práce obsahuje přehled základní problematiky hlubokého tažení a stručný rozbor jednotlivých metod s uvedením jejich použití. Předněji se však zabývá zpracováním a konstrukcí nástrojů pro tuto technologii, s popisem jejich ...
 • Řízení modelu pneumatického lisu 

  Lichosyt, Tomáš
  Tato práce se zabývá vytvořením řídicího programu dle standardu 88. Dokument obsahuje stručný popis bezpečnostních prvků modelu pneumatického lisu. Dále se zaměřuje na popis standardu 88 a jeho následnou implementaci na ...
 • Stavební průzkum a diagnostika zděné konstrukce 

  Bakešová, Martina
  Cílem diplomové práce je vypracování stručného přehledu historického vývoje cihel, metodiky diagnostiky zděných konstrukcí a jejich aplikace v praktické části pro vyhodnocení stavebního průzkumu zděné konstrukce, prováděného ...
 • Vliv procesu lisování kotvy na funkci tlakového regulačního ventilu 

  Koumar, František
  Práce předkládá možné zjednodušení nástroje, který slouží k orážení kotvy tlakového regulačního ventilu (PCV). PCV se vyrábí ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. Jihlava. Výsledná změna sníží cenu výroby nástroje. Nástroj ...
 • Výhled v progresivních metodách plošného tváření 

  Válka, Petr
  Popis, vyhledání a zhodnocení progresivních metod plošného tváření kovů
 • Výroba dílců pro okenní kování 

  Havliš, Lukáš
  Projekt předkládá návrh technologie výroby základny křídelní a základny rámové z materiálu 11 343.23 o tloušťce 2,5 mm a ročním objemu výroby 15 000 kusů. Dílce jsou součástí aretačního systému okenního kování. Z možných ...
 • Výroba krycího plechu zámku 

  Rubáš, Petr
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby krycího plechu zámku, který společně s dalšími díly tvoří část zámku pátých dveří u osobního automobilu. Kryt je vyroben z plechu o tloušťce 2 mm a obsahuje řadu ohybů, prolisů, ...
 • Výroba loga na kapotu automobilu 

  Franěk, Tomáš
  Bakalářská práce předkládá návrh technologie výroby loga. Součást je vyrobena z hliníkového plechu 42 4005 a celková výrobní série činí 100 000 ks/rok. Na základě variantního řešení byla navržena metoda kombinace ražení a ...
 • Výroba loga na kapotu automobilu 

  Prouza, Tomáš
  Součást logo bude vyráběna v sérii 8000 ks. Bude vyráběno z plechu o tloušťce 0,5 mm z nerezové oceli 17 040. Po zhodnocení možných způsobů výroby, byla zvolena technologie tažení nepevným nástrojem metodou Guerin. Jako ...
 • Výroba přezky 

  Polách, Libor
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby přezky, která je součástí centrálního zámku padákového postroje. Dílec je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 3 mm, součást je prostorového tvaru s otvory. ...