Now showing items 1-15 of 15

 • Design ventilátoru 

  Macháčková, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je návrh designu stolního ventilátoru. Hlavní myšlenkou je inovativní přístup a dodržení technických, estetických a ergonomických požadavků a současně splnění psychologických a ekonomických ...
 • Design víceúčelového informačního stánku 

  Kalina, Josef
  Cílem práce je návrh multifunkčního informačního stojanu. To je místo, kde je možné získat velké množství informací z mnoha odvětví rozčleněných tak, aby dosažení požadované zpětné vazby bylo, co nejrychlejší a nejsrozumitelnější. ...
 • Konstrukce standu pro testování magnetického těsnění 

  Švec, Jaroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a konštrukciou upínacej dosky standu na testovanie magnetického tesnenia a ovládaním upnutého asynchrónneho motoru pomocou frekvenčného meniča. V rámci práce bola realizovaná rešerš, ...
 • Konstrukce stojanu pro filamenty v cívkách 

  Bezděk, Petr
  Cílem bakalářské práce je vyvinout stojan na cívky filamentu s minimálním odporem při odvíjení, který eliminuje zadrhnutí vlákna a počítá množství odvinutého materiálu. Stojan je určen pro cívkový filament v hmotnostním ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 3-5 tun/hod 

  Haluza, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh průběžného mísiče o dopravním výkonu 3-5 t/hod. Mísíč slouží k míchání pískových směsí do netrvalých forem ve slévárně. Navržená konstrukce musí splňovat předepsané funkční ...
 • Konstrukční návrh standu pro zkoušení jednoválcového motoru 

  Sikora, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem stanoviště pro zkoušení jednoválcového přeplňovaného motoru. První část práce teoreticky pojednává o principech a možnostech měření výkonových parametrů spalovacích motorů. ...
 • Konstrukční návrh stojanu pásové pily 

  Kropáč, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rešerší v oblasti pásových pil, podstavců a válečkových dopravníků. Výstupem této práce je konstrukční návrh nového stojanu pro starší pásovou pilu PILOUS ARG 220 plus, jehož součástí je i ...
 • Metodika měření rozložení teploty za proudovým motorem 

  Koutný, Martin
  Tato práce se zabývá měřením rozložení teploty za proudovým motorem. V rešeršní části jsou uvedeny vybrané způsoby měření teploty. Praktická část je pak rozdělena na návrh (a poté i montáž) měřicího stendu, metodiku měření ...
 • Měřicí stanoviště pro ověřování vlastností rotační tepelné trubice 

  Liška, Martin
  Bakalářská práce se zabývá chlazením elektrických strojů pomocí rotační tepelné trubice a především návrhem a konstrukcí experimentálního stanoviště, který představuje rotační tepelnou trubici skutečného rotoru stroje. ...
 • Montážní přípravek pro opěradlo předního sedadla 

  Vincenc, Jan
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem univerzálního montážního přípravku s upínáním a polohováním rámu opěradla předního automobilového sedadla. V úvodu práce je uveden stručný popis konstrukce automobilových ...
 • Možnosti reklamy firmy na veletrzích 

  Budínská, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy EXCON, a.s. na veletrzích. Obsahuje informace o analyzované firmě, o všeobecné reklamě a reklamách na veletrzích. Způsoby a ukázky propagace na veletrhu, možnosti jak ...
 • Procesní FMECA analýza kartonového stojanu 

  Potěšilová, Hana
  Diplomová práce se zabývá aplikací metody FMECA na proces výroby kartonového stojanu. Cílem práce je popsat výrobu stojanu, identifikovat poruchové stavy a jejich následky v dílčích procesech výroby. Pro zvýšení spolehlivosti ...
 • Rešerše svislých kovacích lisů 

  Gavenda, Petr
  Tato práce shrnuje základní princip konstrukčního provedení svislého kovacího lisu s důrazem na popis jeho stěžejních částí. Dále je v textu pojednáno o základních parametrech lisů a standardních periferiích, poslední ...
 • Speciální kontejner: Semi-mobilní přístřešek 

  Pavliš, František
  Tato bakalářská práce je zaměřena na mobilní přístřešky kontejnerového typu. V první části se zabývá rešerší dosavadních průmyslových řešení. V další části je několik koncepčních návrhů, zejména zaměřených na stánkové, ...
 • Zařízení pro montáž a servis sekačky Spider ILD02 

  Frühbauer, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem manipulačního zařízení pro montáž a servis sekačky Spider ILD02. V práci je provedena rozvaha a zhodnocení několika alternativ pro daný problém, na které ...