Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh plánu pro řízení projektu v obci 

    Marečková, Soňa
    Diplomová práce se zaměřuje na návrh plánu pro řízení projektu v obci Sobůlky. Shrnuje teoretické poznatky podle standardu IPMA a aplikuje je v návrhové části. Obsahuje dotazníkové šetření provedené v obci a následnou ...