Now showing items 1-1 of 1

  • Využití programu LabVIEW pro stanovení nejistoty měření 

    Hoferková, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku stanovení nejistoty měření. Teoretické znalosti o postupech určování nejistoty měření jsou shrnuty v teoretické části, zatímco praktická část se zaměřuje na realizaci ...