Now showing items 1-2 of 2

  • Měření stability kmitočtu funkčních generátorů 

    Šmídek, Miroslav
    Tato práce pojednává o problematice nejistot měření a vyhodnocování krátkodobé kmitočtové stabilitě funkčních generátorů Tesla BM 492, Newtronics 200 MSP a Agilent 33120A. Parametry krátkodobé kmitočtové stability jsou ...
  • Nejistoty měření u vývojových zkoušek jističů a příslušenství 

    Klíma, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá stanovením nejistot přímých a nepřímých měření u vývojových zkoušek jističů numerickou metodou. Cílem je velikost nejistoty výkonu a návrhem opatření pro zlepšení kvality měření. Praktická ...