Now showing items 1-4 of 4

 • Měření impedancí s vyhodnocováním nejistot 

  Fiala, Radim
  Tato diplomová práce pojednává o stanovování standardních nejistot při měření elektrických veličin. Dále jsou navrženy postupy výpočtu nejistot u měření impedancí. Impedance je změřena za pomocí LCR Metru Agilent 4263B. ...
 • Měření stability kmitočtu funkčních generátorů 

  Šmídek, Miroslav
  Tato práce pojednává o problematice nejistot měření a vyhodnocování krátkodobé kmitočtové stabilitě funkčních generátorů Tesla BM 492, Newtronics 200 MSP a Agilent 33120A. Parametry krátkodobé kmitočtové stability jsou ...
 • Nejistoty měření u vývojových zkoušek jističů a příslušenství 

  Klíma, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením nejistot přímých a nepřímých měření u vývojových zkoušek jističů numerickou metodou. Cílem je velikost nejistoty výkonu a návrhem opatření pro zlepšení kvality měření. Praktická ...
 • Využití programu LabVIEW pro stanovení nejistoty měření 

  Hoferková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku stanovení nejistoty měření. Teoretické znalosti o postupech určování nejistoty měření jsou shrnuty v teoretické části, zatímco praktická část se zaměřuje na realizaci ...