Now showing items 1-20 of 34

 • Databázová podpora analýzy rizik při konstrukci strojů 

  Sýkora, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření počítačového programu pro prohledávání a správu technických dokumentů. Tento program umožňuje vyhledávání klíčových slov v dokumetech vybraných podle nastavených parametrů, prohledávat ...
 • Design Better Content Development Process for SCAP Standards 

  Beňas, Petr
  Cílem této práce je nastudovat a zjednodušeně popsat standardy SCAP používané pro standardizované předávání informací o zranitelnostech a dalších dat souvisejících s informační bezpečností, se zaměřením na formáty XCCDF a ...
 • Diagnostika moderních vozidel 

  Holeš, Cyril
  Diagnostika vozidiel sa stala neoddeliteľnou súčasťou kontroly, ovládania a vývinu vozidiel. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť a porovnať možnosti diagnostiky moderných vozidiel. Práca sa v prvej časti zameriava na ...
 • Evropské normy pro značení ocelí 

  Brhlík, David
  Tato práce pojednává o značení ocelí dle Evropských norem. Ukázány jsou rozdíly mezi novým a starým způsobem značení a jejich použitelnost.
 • Historie technické normalizace 

  Urbánek, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Příspěvek se zabývá historickým vývojem technické normalizace. Kromě historických údajů se článek zabývá také základními pojmy a právními předpisy souvisejícími s technickou normalizací na území Československé republiky ...
 • Hotel v Horské Kvildě 

  Burdová, Jana
  Diplomová práce „Hotel v Horské Kvildě“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je umístěn na parcelu č. 195/1 v Horské Kvildě. Svým charakterem ...
 • Implementace Project Management Office 

  Majer, Luděk
  Diplomová práce popisuje problematiku projektového řízení a kancelář projektového managementu, její funkce a umístění v organizační struktuře. V první části práce (teoretická východiska) je vymezena problematika projektového ...
 • Jsou technické normy přínosem pro kvalitu? 

  Plíštilová, Petra
  Tato rešerše se zabývá vývojem technické normalizace od historie po současnost i normalizací v českých zemích. Označování a rozdělování technických norem a jejich přizpůsobování evropské legislativě je v další části práce. ...
 • Kalibrace experimentálního zařízení pro testování kosmických technologií 

  Lazar, Václav
  Diplomová práce se zabývá možnosti kalibrace experimentálního testovacího zařízení. Zejména se věnuje návrhu termálního matematického modelu popisujícího tepelné procesy uvnitř zařízení v průběhu měření tepelné vodivosti ...
 • Kontaktování polovodičových čipů slitinami stříbra 

  Búran, Martin
  Práca sa zaoberá kontaktovaním polovodičových čipov, špeciálne kontaktovaním s pomocou zliatin striebra. V prvej časti sú rozobraté spôsoby kontaktovania a rozbor materiálov, ktoré sú pri kontaktovaní použité. Do textu sú ...
 • Kontrola a kalibrace obráběcích a souřadnicových měřících strojů 

  Žák, František
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší kontroly a kalibrace obráběcích a souřadnicových měřících strojů používaných v mnoha různých odvětvích průmyslu. Hlavními body této práce je představení různých měřicích postupů dle ...
 • Kontrola úhlů 

  Tesařová, Martina
  V této bakalářské práci jsem podrobně zpracovala návrh kontroly přesnosti některých provozních měřidel pro měření úhlů. Správná funkce strojů vyžaduje, aby se jejich součásti vyráběli s určitou přesností. Při výrobě těchto ...
 • Legislativní normy platné pro vnější hluk vozidel 

  Koštuřík, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem legislativních norem platných pro vnější hluk vozidel. Úvod je věnován akustice a základním akustickým veličinám. Dále jsou zmíněny zdroje vnějšího hluku vozidel a rozdělení vozidel ...
 • Možnosti úspory elektrické energie mrazicích a chladících zařízení v závislosti na distribuční sazbě – akumulace chladu 

  Pálka, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti úspor elektrické energie mrazících zařízení, která by pracovala pouze v nízkém distribučním tarifu a ve vysokém by byla odpojena od zdroje elektrické energie. V práci je provedena ...
 • Návrh elektročásti zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků 

  Čermák, Jiří
  Tato diplomová práce řeší návrh zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků ve slévárně ve Velké Británii. Je zde ucelený náhled na systém technických norem ČSN a srovnání s britským systémem norem British standards. ...
 • Návrh implementace standardů do procesu zásobování a skladovaní ve společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. 

  Medveďová, Klára
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zavedení firemních standardů do procesu zásobování a skladování zásob a optimalizaci těchto procesů v pivovaru Jihlava společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. Obsahuje analýzu současného ...
 • Návrh inteligentní elektroinstalace bytového domu 

  Ločárková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá inteligentními instalacemi v budovách. Uvádí rozbor klasické a systémové instalace, přibližuje možnosti systémové instalace, její jednotlivé funkce a typy. Pojednává také o normách důležitých ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Sombergová, Markéta
  Tato bakalářská práce pojednává o struktuře vnitřní kultury společnosti SolidVision, s. r. o. a jejím vlivu na výkon zaměstnanců. Poukazuje na problémy dané společnosti a vysvětluje, jak se tyto problémy promítají do jejího ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Vacenovská, Jitka
  Diplomová práce je zaměřena na popis současného stavu firemní kultury společnosti Epcos s. r. o. Práce předkládá opatření pro zkvalitnění firemní kultury. Součástí vlastní práce je návrh etického kodexu pro společnost Epcos ...
 • Návrh řízení procesů při implementaci norem HACCP 

  Staněk, Michal
  Dilpomová práce se zaměřuje na aplikaci norem HACCP do zemědělské výroby. Vychází z teoretických poznatků o moderních normách a směrnicích. Obsahuje návrh metodiky pro řízení a regulaci výrobních procesů.