Now showing items 1-6 of 6

 • Design Better Content Development Process for SCAP Standards 

  Beňas, Petr
  Cílem této práce je nastudovat a zjednodušeně popsat standardy SCAP používané pro standardizované předávání informací o zranitelnostech a dalších dat souvisejících s informační bezpečností, se zaměřením na formáty XCCDF a ...
 • Implementace Project Management Office 

  Majer, Luděk
  Diplomová práce popisuje problematiku projektového řízení a kancelář projektového managementu, její funkce a umístění v organizační struktuře. V první části práce (teoretická východiska) je vymezena problematika projektového ...
 • Kalibrace experimentálního zařízení pro testování kosmických technologií 

  Lazar, Václav
  Diplomová práce se zabývá možnosti kalibrace experimentálního testovacího zařízení. Zejména se věnuje návrhu termálního matematického modelu popisujícího tepelné procesy uvnitř zařízení v průběhu měření tepelné vodivosti ...
 • Návrh implementace standardů do procesu zásobování a skladovaní ve společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. 

  Medveďová, Klára
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zavedení firemních standardů do procesu zásobování a skladování zásob a optimalizaci těchto procesů v pivovaru Jihlava společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. Obsahuje analýzu současného ...
 • Standardy pro aplikaci polymerových optických vláken 

  Stiburek, Martin
  Diplomové práce si klade za cíl popis polymerových optických vláken (POF). Zejména pak se zaměřením na jejich aplikaci a s ní spojenou standardizací. Po vysvětlení principu přenosu signálu polymerovými vlákny, jsou porovnány ...
 • Testovací polygon fotonických služeb 

  Kubica, Matěj
  Bakalářská práce pojednává v teoretickém rozboru o problematice optické kabeláže a jejího svařování a rozvodu. V práci jsou rozebrány základní rozdíly mezi různými druhy optických vláken. Důraz je poté kladen na vlákna ...