Now showing items 1-1 of 1

  • Cena stavebního objektu stanovená pro různé účely 

    Kaláb, Jiří
    Cílem práce je stanovit cenu vybraného stavebního objektu pro různé účely pomocí položkového rozpočtu a metod pro oceňování nemovitostí dle platných právních předpisů. Vysvětlit základní pojmy při oceňování nemovitostí, ...