Now showing items 1-17 of 17

 • Ocenění podniku výnosovou metodou 

  Šlofová, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřená na ocenění podniku Mikro Trading a.s., kdy za pomocí výnosových metod je stanovena hodnota podniku. Teoretická část je věnována základnímu teoretickému rámci, který je potřebný k ocenění ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Balášová, Silvie
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Isolit Bravo spol. s r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2014. Ocenění je stanoveno na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Boček, Jakub
  Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti BOPAL s.r.o. Oceňování bude prováděno za účelem určení objektivizované hodnoty společnosti pro potřeby strategického řízení vlastníků společnosti. Hodnota podniku ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Pyszko, Urszula
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku ANTICOR Bohemia s. r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2014. Tento podnik sídlí v Ostravě-Nové Bělé a náplní jeho práce je prodej elektroinstalačních ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Ingrová, Anna
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku BKE a.s. výnosovými metodami k 31. 12. 2013. Ocenění je stanoveno na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Fajtová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku Vakstav spol. s r.o. výnosovými metodami k 1. 4. 2014. Nejprve je vymezen teoretický rámec práce. Dále je provedena strategická a finanční analýza, ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Homolková, Kristýna
  Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty podniku Dieffenbacher CZ hydraulické lisy, s. r. o. pomocí výnosových metod k 31.12.2017. Práce je rozdělena na teoretickou, praktickou část a vlastní návrh řešení. V ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Žáková, Marie
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku společnosti FAGRON a.s. na základě výnosových metod oceňování. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy a metody oceňování. Detailně jsou zde popsány ...
 • Stanovení hodnoty podniku Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. 

  Chleboun, Pavel
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty vybraného podniku pomocí výnosových metod. Jedná se o metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. V teoretické části práce vymezuje pojmy a postupy, které jsou ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Geletová, Miroslava
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku COMINFO, a.s. k 1.10.2016 pomocí výnosových metod oceňování podniku. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity a metodu ekonomické ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Skopalíková, Miluše
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku za pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část obsahuje základní teoretický rámec potřebný k oceňování podniku. Dále je provedena ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Černá, Zuzana
  Diplomová práce je zpracována na téma „Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou“. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů a jejich definic, dále na metody a postup při oceňování podniku. Praktická část ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Rajnetová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku ADOR CZ s.r.o. k 1.1.2019 pomocí výnosové metody. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity. Práce je rozdělena do tří hlavních ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Šichová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Práce je rozdělena na několik částí na teoretickou část, strategickou a finanční analýzu, prognózu ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Tordeurs, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřená na stanovení hodnoty podniku za použití výnosových metod. Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, metod a postupu při oceňování podniku. Analytická ...
 • Určování hodnoty podniku 

  Salvetová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty výrobního družstva Kovoplast. K ocenění bude použita výnosová metoda, a to metoda diskontovaného cash flow. Hodnota podniku bude stanovena k datu 31. 12. 2016.
 • Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci 

  Vlašicová, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení vlivu zakoupení obchodního podílu ve vybrané společnosti, čímž dochází k rozšíření konsolidačního celku, na ekonomickou situaci koncernu. Před zhodnocením ekonomické situace ...