Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace tiskových inkoustů pro ozonový dozimetr 

    Petříčková, Zuzana
    Tato bakalářská práce pojednává o možných metodách měření ozonu a specializuje se zejména na současný stav poznání opto-chemických senzorů. Detekce ozonu pomocí těchto senzorů je založená na změně jejich barvy odpovídající ...
  • Tištěný ozonový dozimetr 

    Védlová, Petra
    Tato diplomová práce pojednává o metodách měření ozonu, se zaměřením na metody opto-chemické, kdy je zkoumána barevná změna vzorku. Dále se zabývá barvivy, která jsou citlivá na ozon a jejich kinetikou degradace. V ...