Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti využití plodů méně známých keřovin 

    Mařáková, Veronika
    Tato práce se zabývá dřínem obecným (Cornus mass). Úvodní část bakalářské práce pojednává o botanických charakteristikách dřínu: popis rostliny, její rozšíření, rozmnožování a stanoviště. Dále jsou popsány vybrané odrůdy, ...