Now showing items 1-1 of 1

  • Design blokové sešívačky 

    Pavliš, Michael
    Tato bakalářská práce se zabývá designem blokové sešívačky. Produkt je nejdříve analyzován z historické, technické a designérské stránky. Poté je na základě analýzy navržen nový design, který splňuje ergonomické, technické, ...