Now showing items 1-6 of 6

 • Podnikatelský plán 

  Mai, Huy Hoang
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu na založení nové restaurace. Práce se skládá ze tří částí – teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části je provedena literární rešerše a jsou zde ...
 • Podnikatelský plán na založení tetovacího studia 

  Koláčková, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu pro založení tetovacího studia. Je rozdělena do tří částí, které jsou vzájemně provázané. Teoretická část vymezuje základní pojmy vybraného tématu. Analytická ...
 • Podnikatelský plán založení kavárenského podniku 

  Malinová, Michaela
  Bakalářská práce obsahuje návrh na založení podnikatelského subjektu operujícího v oblasti služeb, konkrétně kavárny. Teoretická část shrnuje základní pojmy a zákonné požadavky pro realizaci daného podnikatelského plánu. ...
 • Podnikatelský plán založení tanečního studia 

  Šmahelová, Nina
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení tanečního studia. Je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, vymezuje základní pojmy, které je nutné znát pro celkové pochopení daného ...
 • Podnikatelský plán založení vegetariánského bistra 

  Divoká, Nikola
  Tato bakalářská práce představuje návrh podnikatelského plánu – vegetariánského bistra. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsou podrobně rozepsány základní pojmy, které ...
 • Podnikatelský záměr pro internetový portál zprostředkující IT služby 

  Slováček, Jan
  Tato bakalářská práce je podnikatelským plánem pro nově vznikající internetový portál zprostředkující IT služby. Tento plán je rozdělen do tří částí a to do teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsou popsány ...