Now showing items 1-4 of 4

 • Inteligentní řídící člen aktivního magnetického ložiska 

  Turek, Milan
  Tato disertační práce se zabývá návrhem řízení pro aktivní magnetické ložisko. Aktivní magnetické ložisko je nelineární nestabilní systém. Proto není možné pro jeho řízení použít přímo klasické metody návrhu řízení pro ...
 • Modelování a analýza laboratorního modelu rotačního inverzního kyvadla 

  Nedvědický, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá modelováním, identifikací a řízením rotačního inverzního kyvadla. Soustava byla matematicky popsána a byl vytvořen model v prostředí Matlab/Simulink, jehož parametry byly odhadnuty pomocí nástroje ...
 • Návrh a realizace demonstračního modelu dvojítého kyvadla 

  Slabý, Vít
  Práce popisuje proces přestavby experimentálního modelu jednoduchého kyvadla na vozíku na kyvadlo dvojité. Je navržen řídicí algoritmus v prostředí MATLAB/Simulink pro stabilizaci kyvadla v inverzní poloze. Pro tento účel ...
 • Řízení pohybu dvoukolového robotu 

  Vejlupek, Josef
  Tato práce se zabývá návrhem a simulačním ověřením možností pro řízení pohybu dvoukolého balancujícího robotu. Obsahem práce je rovněž rešeršní studie zaměřená na již existující projekty.