Now showing items 1-10 of 10

 • Analysis for Design and Transformation of Autosynchronous State Machines 

  Kovac, M.; Kolouch, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  The paper deals with design and transformation methodology of autosynchronous state machines. The result is the design methodology for autosynchronous state machines with one-hot and Gray encodings. On the basis of their ...
 • ANALÝZA MOŽNOSTÍ SIMULÁCIE A IMPLEMENTÁCIE AUTOSYNCHRÓNNYCH SUBSYSTÉMOV V OBVODOCH VLSI 

  Kováč, Michal
  Práca sa zaoberá analýzou riešenia problémov synchrónnych číslicových obvodov. Výsledkom je vytvorenie metodiky pre návrh autosynchrónnych obvodov, definovanie ich časových parametrov na základe simulačných modelov a ...
 • Hlukoměr a detektor zvuků 

  Jedlička, Petr
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí hlukoměru, který vyjadřuje míru hluku pomocí hladiny akustického tlaku. Pro měření hluku je možné nastavit jeden ze dvou váhových filtrů typu A nebo C zohledňujících vlastnosti lidského ...
 • Kongruence pro stromové automaty 

  Žufan, Petr
  Tento článek pojednává o testování ekvivalence stromových automatů (TA). Přináší nový algoritmus vycházející z algoritmu Bonchiho a Pouse pro slovní automaty. Tento nový algoritmus spojuje bisimulaci s determinizací za ...
 • Porovnání vlastností senzorového a bezsenzorového řízení 3 fázového BLDC motoru 

  Drápal, Michal
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na porovnání senzorového a bezsenzorového řízení 3fázového BLDC motoru. Tato práce byla sestavena a konzultována s odborníky z firmy Honeywell, spol. s r. o. a NXP Semiconductors ...
 • Prohlížečová hra s umělou inteligencí 

  Moravec, Michal
  Práce se zabývá návrhem a implementací webové hry, kterou může hrát více hráčů přes síť internet. Stěžejním prvkem hry je budování ekonomiky, hráči však spolu mohou i spolupracovat (obchodování) a hrát proti sobě (souboje). ...
 • Řízení krokových motorů s CPLD 

  Daněk, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je řízení krokových motorů s CPLD. Vytvoření radiově řízeného anténního rotátoru. Řízení je prováděno osobním počítačem pomocí RF obvodů. Práce obsahuje objasnění konstrukce a principu krokových ...
 • Řízení otvírání okna osobního automobilu 

  Keprt, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá osazením výkonové elektroniky na DPS a návrhem algoritmu řízení pro danou funkci DC-motoru, který je součástí soustavy ovládání pohybu okna u osobního automobilu. V práci jsou popsány principy ...
 • Software pro řízení hmotnostního spektrometru a nanášecího zařízení 

  Ertl, Lukáš
  Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídících aplikací pro nanášecí zařízení a hmotnostní spektrometr. V práci je popsán princip činnosti těchto zařízení a jejich hardwarové specifikace. Popis postupu ...
 • Zpracování a vizualizace dat z hmotnostního spektrometru typu TOF-MALDI 

  Kuba, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vývojem řídicích aplikací pro nanášecí zařízení a hmotnostní spektrometr. Práce obsahuje popis principu činnosti zařízení a jejich hardwarových specifikací. Práce dále obsahuje popis jednotlivých ...