Now showing items 1-3 of 3

 • Empirical Casestudy on Approaches to Sampled Control 

  Burger, Alexandra; Wellhausen, Jens (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2017-06-01)
  Two main approaches on sampled control are compared, the descrete equivalent design and the direct discrete design. Both design methods are used to implement a control system for a real plant, DC-motor. It is shown that ...
 • Návrh a řízení samobalancujícího robotu 

  Jiruška, Jiří
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem a výrobou autonomního dvoukolového samobalan-cujícího robotu. Cílem práce je stabilizace robotu ve vzpřímené poloze a sledování namalované černé čáry na podlaze jejím snímáním pomocí ...
 • OPTIMALIZACE NÁVRHU FUZZY ŘÍZENÍ VZHLEDEM K ROZSAHU POHYBŮ PARALELNÍHO MECHANISMU 

  Andrš, Ondřej
  Disertační práce je zaměřena na využití fuzzy logiky při návrhu řízení paralelního mechanismu založeného na Stewartově platformě. Hlavním cílem je navrhnout řídicí systém, který zabezpečí provádění biomedicínských experimentů. ...