Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza vybraných ukazatelů ZŠ Husova pomocí časových řad 

  Kubín, Jonáš
  Cílem této práce bylo zhodnocení situace ZŠ Husova pomocí analýzy vybraných ukazatelů. Pro analýzu jsem vybral ukazatele za roky 2007–2013, tato časová řada byla analyzována a následně vyrovnána (vyhledání trendu pomocí ...
 • Analýza vybraných ukazatelů ZŠ Vejrostova pomocí časových řad 

  Weiserová, Monika
  Bakalářská práce analyzuje vybrané ukazatele ZŠ Vejrostova v letech 2005 - 2012. Veškeré údaje jsou čerpány z poskytnutých interních materiálů. Situace školy je analyzována pomocí ekonomických ukazatelů a pomocí statistických ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Dubnová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkové organizace z oblasti kultury, konkrétně Horáckým divadlem Jihlava. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretická východiska, další část analyzuje současné ...