Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza firmy vybranými metodami a návrh na její rozvoj 

  Jašková, Ivana
  Diplomová práce vybranými metodami celkově posuzuje stav středně velkého podniku, který nabízí komplexní sanitační programy pro profesionální uživatele v České republice. Zkoumaným obdobím byly roky 2008 - 2012. Na základě ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Koláčná, Veronika
  Diplomová práce posuzuje finanční situaci podniku, který se zaměřuje na povrchovou úpravu. Zkoumaným obdobím je rozmezí let 2009-2013. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První pojednává o teoretických metodách ...
 • Vedení účetnictví dle českých předpisů a IFRS ve stavební společnosti 

  Janečková, Michaela
  Práce je zaměřena na rozdílnost vedení účetnictví a vykazování dle Českých účetních standardů a dle Mezinárodních účetních standardů ve stavebním podniku. První části práce se zabývají definicí stavebního podniku, teorií ...