Now showing items 1-2 of 2

  • Elektrický oblouk ve spínacích přístrojích 

    Kutal, Ondřej
    Tato práce se zaměřuje na popis vzniku, vlastnosti a chování elektrického oblouku v elektrických přístrojích. Dále se zaměřuje na to, jakým způsobem vzniká elektrický oblouk a jaký má vliv na kontakty elektrického přístroje. ...
  • Zhášení spínacího oblouku v el. přístrojích 

    Karásek, Ladislav
    Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky spínacího oblouku v elektrických přístrojích, představení úspěšných zhášecích principů v současných přístrojích a její praktická část je zaměřena na inovaci ...