Now showing items 1-18 of 18

 • Hangár 

  Sejbalová, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení konstrukce ocelové dvoulodní haly hangáru pro malá sportovní letadla. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 36 x 27 m. Hlavní nosnou konstrukci tvoří příhradový vazník, který ...
 • Návrh nosné ocelové konstrukce autosalonu 

  Hubáček, Ondřej
  Obsahem práce je návrh nosné ocelové konstrukce jednolodního halového objektu autosalonu určeného pro parkování/výstavu automobilů ve městě Brně. Půdorysné rozměry objektu jsou 20 x 36 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena ...
 • Návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly. 

  Bui, Trung Thanh
  Práce obsahuje návrh nosné ocelové konstrukce jednolodního objektu sportovní haly, která je určena pro sportovní aktivity v okolí města Brno. Půdorysné rozměry objektu jsou 30 x 48 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena za ...
 • Návrh silničního ocelobetonového komorového mostu na obchvatu Bludova 

  Kuba, Michal
  Obsahem práce je variantní návrh nosné konstrukce komorového silničního mostu na obchvatu města Bludov. Most je navržený jako spřažený ocelobetonový o 5 polích s rozpětím 31,25 m; 40,0 m; 60,0 m; 60,0 m; 40,35 m. Hlavní ...
 • Návrh železničního trámového mostu 

  Jedlička, Martin
  V této bakalářské práci je úkolem vypracovat návrh řešení betonového jednokolejného železničního mostu. Varianty se bude soustředit na návrh trámového mostu. S ohledem na vypracovaná předběžná řešení bude vybrána jedna ...
 • Ocelová konstrukce letištního hangáru 

  Kuba, Michal
  Obsahom práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie jednoloďového halového objektu letiskového hangáru, určeného pre parkovanie športových lietadiel v okolí mesta Zlín. Pôdorysné rozmery objektu sú 36 x 78 m. Hlavná nosná ...
 • Ocelová konstrukce skladovacího objektu 

  Ďureje, Andrej
  Obsahom bakalárskej práce je návrh oceľovej konštrukcie skladovacieho objektu a jeho statické posúdenie. Konštrukcia haly je riešená ako dvojlodná. Pôdorysné rozmery haly sú 50 x 60 m. Konštrukcia je tvorená rovinnými ...
 • Ocelová konstrukce volejbalové haly 

  Polerecká, Katarína
  Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie halového objektu, určeného pre volejbalové tréningy a podujatia v okolí mesta Brno. Pôdorysné rozmery sú v tvare obdĺžnika s rozmermi 30 m x 40 m. ...
 • Ocelová konstrukce výstavního pavilonu 

  Petrovičová, Lucia
  Obsahem této práce je návrh a statické posouzení ocelové konstrukce výstavního pavilonu. Půdorysné rozměry jsou 39,2 x 50,0 m se světlou výškou 10,7m. Nosný systém konstrukce zastřešení je tvořen rovinnými příčnými vazbami ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení hangáru 

  Pojezný, Tomáš
  Obsahem této práce je návrh a statické posouzení ocelové konstrukce zastřešení hangáru pro vrtulová letadla typu Cessna. Půdorysné rozměry jsou 40,0 x 60,0 m, výška objektu cca 12,0 m. Nosný systém konstrukce zastřešení ...
 • Průzkum a posouzení existujícího výrobního objektu pro rekonstrukci 

  Zíb, Petr
  Přehled diagnostických metod. Prohlídka budov a jejich konstrukcí – fotodokumentace stávajícího stavu, analýza podkladů. Návrh diagnostických zkoušek, zpracování plánu diagnostického průzkumu a stanovení kritických nedostatků. ...
 • Rekonstrukce skladovacího objektu 

  Morcinková, Eliška
  Předmětem této bakalářské práce je rekonstrukce administrativní budovy v Třinci. Práce je rozdělena na dvě části: návrh a posouzení dřevěné konstrukce krovu nad celým půdorysem budovy na rozpětí přibližně 16 × 21 m a ocelové ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Nguyen, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá stavebním průzkumem a hodnocením stavu existujících konstrukcí. V teoretické části jsou popsány typy stavebně technických průzkumů a diagnostické metody pro provedení průzkumu železobetonových ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Broďák, Marek
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a vybrané diagnostické metody pro provedení průzkumu ...
 • Tenisová hala v Brně 

  Brozmanová, Dagmar
  Cieľom práce je vypracovanie statického návrhu nosnej oceľovej konštrukcie tenisovej haly. Hala je situovaná v Brne a jej pôdorysné rozmery sú 66,0 x 42,0 m. Výška konštrukcie nad terénom je 13,539 m. Hlavnú nosnú časť ...
 • Únosnosti stropní konstrukce stanovená diagnostikou a zatěžovací zkouškou 

  Candra, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou a zatěžovací zkouškou stropních konstrukcí. V práci jsou stručně popsány konstrukční systémy stropních konstrukcí, teorie přípravy a postupu při jejich diagnostice. Vybrané ...
 • Zatěžovací zkouška a statické posouzení stropní ŽB konstrukce 1.poloviny 20.století 

  Málek, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá zatěžovacími zkouškami a statickým posouzením vybraných segmentů železobetonové stropní konstrukce systému Hennebique na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Práce obsahuje: provedení ...
 • Železobetonová konstrukce železničního nástupištního přístřešku 

  Vodová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá posouzením stávajícího, značně poškozeného železobetonového železničního nástupištního přístřešku podle původní projektové dokumentace. Kromě posouzení stávající konstrukce je proveden také návrh ...