Now showing items 1-2 of 2

  • Stabilita a řiditelnost experimentálního letounu VUT 001 Marabu 

    Marešová, Eva
    Práce se zabývá stabilitou a řiditelností experimentálního letounu VUT 001 Marabu. Obsahuje výpočet aerodynamických stabilitních derivací a dalších potřebných dat pro vyhodnocení statické a dynamické stability. Výběr ...
  • Studie připojitelnosti výrobny 

    Sýkora, Martin
    Při zřizování nových výroben elektrické energie, nebo při úpravách výroben stávajících je třeba posoudit vlivy těchto výroben na elektrizační soustavu. Taková posouzení se řeší v tzv. studiích připojitelnosti, kdy se výpočty ...