Now showing items 1-2 of 2

  • Druhy a metody zkoušení letadel 

    Rydlo, Tomáš
    Bakalářské práce se zabývá zpracováním tématiky druhů a metod zkoušení letadel. Již z názvu vyplývá, že je tato tématika náročná a velmi obsáhlá. Proto bylo cílem tuto oblast více přiblížit a zpracovat její přehled. Práce ...
  • Kontrola bezpečnostních prvků přípojných vozidel 

    Pavliš, František
    Tato diplomová práce se zabývá problematiku bezpečnostních prvků návěsové a přívěsové techniky, zejména prvků na ochranu proti podjetí. První část se věnuje legislativním požadavkům, ze kterých tyto bezpečnostní prvky ...