Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza specifických soustav těles s neutrálními vazbami 

  Grúz, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickým a grafickým řešením tří specifických soustav těles, které jsou ve statické rovnováze. Tyto soustavy těles obsahují neutrální vazby. Úvodní část se věnuje teorii a principům řešení ...
 • Deformačně napěťová analýza železničního mostu přes řeku Odru 

  Svoboda, Josef
  Bakalářská práce se zabývá napjatostní, pevnostní a deformační analýzou rovinné mostní příhradové konstrukce. Cílem je určení osových sil pro staticky určitou soustavu a následně provedením konstrukčních změn a snížit osová ...
 • Návrh zdvihadla výzbroje pro leteckou techniku 

  Bureš, Martin
  Bakalářská práce řeší konstrukční návrh mobilního manipulátoru letecké výzbroje. Obsahem je volba vhodného technického řešení mechanismu a provedení statického rozboru soustavy těles. Dále pak navržení rozměrových a ...
 • Zdvižný poziční stůl 

  Solovský, Jakub
  Tato práce je zaměřena na funkční a pevnostní výpočet nůžkového zdvižného mechanismu pro přepravu materiálu o hmotnosti 500 kg umístěného na paletě. Požadovaný zdvih je z první pozice 0,75 m do pozice 2,5 m od země. V ...