Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza metodiky pro navrhování pražcového podloží 

  Svobodová, Nikola
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu současné metodiky SŽ pro navrhování konstrukce pražcového podloží s ohledem na deformační odolnost konstrukce, její porovnání s metodikou vrstevnatého poloprostoru, používanou v ...
 • Dynamická zkouška stanovení poměru únosnosti CBR 

  Cvečka, Tomáš
  Práce je věnovaná tématu využití dynamické zatěžovací zkoušky v silničním stavitelství. Teoretická část se zabývá popisem zkoušky na principy klasické CBR zkoušky s dynamicky působícím zatížením. Část praktická je věnovaná ...
 • Experimentální ověření modulu pružnosti v tlaku jemnozrnných kompozitů na bázi silikátových pojiv 

  Hoduláková, Michaela
  Stavební materiály se od počátku svého vzniku neustále vyvíjí a také se stále hledají nové možnosti pro poznávání a zdokonalování jejich vlastností (zejména zlepšení mechanických a deformačních charakteristik). Tato diplomová ...
 • Metody používané při diagnostice zděných konstrukcí 

  Vrtal, Roman
  Bakalářská práce pojednává o zkušebních metodách používaných při diagnostice zděných konstrukcí. Popisuje jejich provádění a vyhodnocení, nástroje potřebné pro jejich realizaci a jejich výhody a nevýhody. Cílem této práce ...
 • Modul pružnosti přírodního kamene 

  Hoduláková, Michaela
  Hodnota modulu pružnosti betonu závisí na jeho složení (zejména na použitém kamenivu). Jelikož v současném stavebnictví neexistuje žádná ucelená literatura týkající se modulů pružnosti jednotlivých typů kameniva, je tato ...
 • Ověření spolupůsobení základové desky a piloty 

  Kozáková, Marcela
  Předkládaná dizertační práce se zabývá otázkou spolupůsobení plošného zakládání prostřednictvím základové desky a hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot v případě skeletové konstrukce. Konkrétně je problematika ...
 • Ověření vývoje modulu pružnosti a pevnosti v tlaku betonu v čase 

  Alexa, Martin
  Především v počátečních dnech zrání betonu u staveb citlivých na deformace, jako jsou mosty z předpjatého betonu, je podstatná přesná znalost hodnoty modulu pružnosti, aby se dalo předcházet nadměrným deformacím. V této ...
 • Vliv počátečních podmínek na modul pružnosti mostního betonu 

  Blažek, Michal
  Vedle pevnosti betonu v tlaku, která je základním parametrem pro návrh betonové konstrukce, je třeba stanovit i modul pružnosti betonu. V této práci se pojednává o vlivech působících na beton, zejména v počáteční fázi ...
 • Vyhodnocení zatěžovacích zkoušek pilot z tryskové injektáže 

  Čechová, Simona
  Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části byla představena metoda tryskové injektáže, její druhy a možnosti využití. Byly charakterizovány mechanické vlastnosti prvku zhotoveného tryskovou injektáží. ...
 • Využití dynamického kuželového penetrometru v silničním stavitelství 

  Antošová, Klára
  Práce je věnovaná tématu využití dynamického kuželového penetrometru v silničním stavitelství. První část práce se zabývá popisem měřícího zařízení dynamického kuželového penetrometru a jeho použitím při kontrole hutnění ...