Now showing items 1-6 of 6

 • Administrativní budova 

  Polerecká, Katarína
  Obsahom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie administratívnej budovy v meste Martin. Pôdorysné rozmery sú v tvare štvorca s rozmermi 40 m x 40 m. Raster stĺpov je 8m x 8m. Budova má 6 nadzemných ...
 • Administrativní centrum 

  Ďureje, Andrej
  Obsahom diplomovej práce je návrh, vypracovanie projektu a statické posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie v dvoch odlišných variánt atypickej administratívnej budovy (centra). Objekt sa nachádza v husto zastavanej lokalite ...
 • Ocelová konstrukce letištního hangáru 

  Kuba, Michal
  Obsahom práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie jednoloďového halového objektu letiskového hangáru, určeného pre parkovanie športových lietadiel v okolí mesta Zlín. Pôdorysné rozmery objektu sú 36 x 78 m. Hlavná nosná ...
 • Ocelová konstrukce skladovacího objektu 

  Ďureje, Andrej
  Obsahom bakalárskej práce je návrh oceľovej konštrukcie skladovacieho objektu a jeho statické posúdenie. Konštrukcia haly je riešená ako dvojlodná. Pôdorysné rozmery haly sú 50 x 60 m. Konštrukcia je tvorená rovinnými ...
 • Ocelová konstrukce volejbalové haly 

  Polerecká, Katarína
  Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie halového objektu, určeného pre volejbalové tréningy a podujatia v okolí mesta Brno. Pôdorysné rozmery sú v tvare obdĺžnika s rozmermi 30 m x 40 m. ...
 • Tenisová hala v Brně 

  Brozmanová, Dagmar
  Cieľom práce je vypracovanie statického návrhu nosnej oceľovej konštrukcie tenisovej haly. Hala je situovaná v Brne a jej pôdorysné rozmery sú 66,0 x 42,0 m. Výška konštrukcie nad terénom je 13,539 m. Hlavnú nosnú časť ...