Now showing items 1-11 of 11

 • Návrh modernizace železniční stanice Bohuslavice nad Vláří 

  Štěpán, Jan
  Cílem práce je navrhnout modernizaci železniční stanice Bohuslavice nad Vláří. Rekonstrukce zahrnuje úpravu zhlaví a geometrických parametrů koleje pro navýšení rychlosti v hlavní koleji na nejvyšší možnou hodnotu. Součástí ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Čadca 

  Juchelková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem modernizace železniční stanice Čadca. Obsahem této práce je návrh rekonstrukce zhlaví, zvýšení rychlosti v hlavních kolejích na 140 km/h, odstranění úrovňových přechodů pro cestující ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí 

  Málek, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí. Práce zahrnuje rekonstrukci obou zhlaví a konstrukční uspořádání nástupišť pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ...
 • Návrh rekonstrukce ždíreckého zhlaví v žst. Hlinsko v Čechách 

  Málek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci ždíreckého zhlaví v železniční stanici Hlinsko v Čechách. Rekonstrukce zahrnuje nezbytná přípojná pole před a za výhybkami. Součástí práce je obnova železničního spodku, ...
 • Návrh rekonstrukce žďáreckého zhlaví v žst. Hlinsko v Čechách 

  Janda, Filip
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci žďáreckého zhlaví v železniční stanici Hlinsko v Čechách. Rekonstrukce zahrnuje nezbytná přípojná pole před a za výhybkami. Součástí práce je obnova železničního spodku ...
 • Návrh úprav zhlaví žst. Maloměřice 

  Bětík, Václav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout zapojení vjezdové skupiny třídícího nádraží železniční stanice Maloměřice, a to včetně napojení na spojky do traťových kolejí ve směru odbočení Hády a železniční stanice Královo Pole, ...
 • Rekonstrukce severního zhlaví žst. Mariánské Lázně 

  Kocourek, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci severního zhlaví železniční stanice Mariánské Lázně, tak aby došlo ke zlepšení a modernizaci jeho současného technického stavu.
 • Rekonstrukce traťového úseku Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice 

  Mojžíšek, Dominik
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce traťového úseku Ostrava-Kunčice – Ostrava-Vítkovice. Zaměřuje se na návrh úpravy geometrických parametrů koleje, návrh vhodné skladby železničního svršku a spodku, návrh ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Veselí nad Moravou 

  Klar, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční stanice Veselí nad Moravou. Součástí přestavby bude obnova železničního svršku a spodku včetně systému odvodnění a renovace nástupišť pro umožnění přístupu osob s ...
 • Studie modernizace železničního uzlu Žilina 

  Mastilová, Hana
  Cílem diplomové práce je studie modernizace železničního uzlu Žilina. Ve stanici dochází k úpravě osobního nádraží, redukci odstavného kolejiště a zrušení třídicího nádraží. V práci je navrženo nové vedení průjezdných ...
 • Studie odbočky a výhybny Bělotín 

  Piruš, Erik
  Bakalárska práca sa zaoberá mimoúrovňovým napojením novo navrhnutej VRT Přerov - Ostrava do koridoru pred železničnou stanicou Hranice na Moravě (v smere od Ostravy). Práca obsahuje návrh geometrických parametrov koľaje ...