Now showing items 1-8 of 8

 • Analytické metody pro ověření autenticity vína 

  Flegr, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá problematikou autenticity vína s důrazem na geografickou autenticitu původu. Teoretická část shrnuje obsah hlavních složek vína v průběhu jeho výroby, známými způsoby falšování parametrů vína, ...
 • Detekce síťových útoků pomocí statistických modelů nad netflow daty 

  Čegan, Jakub
  Diplomová práce popisuje vybrané metody detekce síťových útoků pomocí aplikace statistických modelů nad NetFlow daty. V úvodní části popisuje některé hrozby, které často postihují počítačové sítě a jsou dobře detekovatelné ...
 • Koncepty strojového učení pro kategorizaci objektů v obrazu 

  Hubený, Marek
  Tato práce se zabývá problémem rozpoznávání objektů a scén pomocí nástrojů strojového učení a počítačového vidění. Před řešením tohoto problému byly prostudovány základní fáze konceptu strojového učení a statistické modely ...
 • Metody simulace dodávky výkonu z větrných elektráren 

  Bartošík, Tomáš
  Tématem diplomové práce je studium metod simulace dodávky z větrných elektráren. Srovnání charakterů dodávky v ČR a v zahraničí a rozbor vhodných statistických metod. Práce začíná krátkým přehledem využití větru v minulosti. ...
 • Sabermetrics - statistická analýza výkonů baseballových hráčů 

  Groman, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou baseballových hráčů, jejichž výkony predikujeme pomocí statistických modelů. Z matematického aparátu využijeme Markovovy řetězce, indexovou analýzu a lineární regresi. ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím statistických metod 

  Šolc, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou segmentace krevního řečiště ze snímku fundus kamery. Teoretická část pojednává o základních charakteristikách těchto snímku. Jsou zde probrány nynější přístupy k segmentaci krevního ...
 • Statistické modely úspěšnosti různé techniky kopů v rugby 

  Vrbacká, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním statistických hypotéz a jejich praktickým využitím. Statisticky modelujeme úspěšnost kopu v rugby a zkoumat dominantní faktory (poloha míče, styl kopu, typ hráče) a jejich interakce. ...
 • Studium autenticity kávy různého geografického původu 

  Flegr, Šimon
  Diplomová práce rozebírá problematiku autenticity kávy, s důrazem na autenticitu geografického původu a její aspekty. V teoretické části je rozebrán botanický původ kávy, technologie zpracování, chemický obsah hlavních ...