Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh statistické přejímky 

    Macho, Vítězslav
    Práce navrhuje podrobný postup statistické přejímky výrobků v seriové výrobě včetně přejímacího plánu a operační charakteristiky.
  • Statistická přejímka 

    Vyškovský, Jaroslav
    Tato práce řeší statistickou přejímkou kontrolu velkých objemů produktů dovážených do České republiky. Práce jako taková je konstruována tak, aby bylo možno danou metodiku užít i u jiných aplikací a produktů než na jaké ...