Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv rekonstrukce na tržní hodnotu bytové jednotky v Blansku 

    Brzobohatá, Anna
    Tato diplomová práce se zabývá vlivem rekonstrukce na tržní hodnotu bytové jednotky v konkrétní lokalitě. V první části práce jsou vysvětleny pojmy, které se dané problematiky týkají. Ve druhé části je zkoumán již samotný ...
  • Vyhodnocení rychlosti šíření tlakové vlny v lidském těle 

    Mezuláníková, Radka
    Diplomová práce se zabývá vyhodnocováním rychlosti šíření pulsní vlny pomocí celotělové vícekanálové impedanční kardiografie. Data byla získána ze skupiny zdravých dobrovolníků, kterým byly naměřeny změny impedance v klidové ...