Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza společnosti Ing. Brázda-Univers, s.r.o. pomocí časových řad 

  Zehnal, Jindřich
  Bakalářská práce se zabývá aplikací statistických metod, časových řad a regresní analýzy, pro hodnocení ekonomických ukazatelů podniku Ing. Brázda – UNIVERS s. r. o. V teoretické části je popsána problematika časových řad ...
 • Nástroj pro statistické vyhodnocení koevolučních algoritmů 

  Urban, Daniel
  V této bakalářské práci se nachází teoretický základ, který nás seznámí s evolučními algoritmy, genetickým programováním, koevolučními algoritmy a metodami pro jejich statistické vyhodnocení. Dále se tato práce zabývá ...
 • Statistické vyhodnocení přijímacích zkoušek 

  Tihlaříková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá statistickým vyhodnocením přijímacích zkoušek na Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, konkrétně vyhodnocením kvalit uchazečů o studium bakalářského studijního oboru Daňové ...
 • Vývoj moderních akustických parametrů kvantifikujících hypokinetickou dysartrii 

  Kowolowski, Alexander
  Tato práce se zabývá návrhem a testováním nových akustických parametrů pro zpracování dysprozodické řeči u pacientů trpících hypokinetickou dysartrií. V práci je uvedeno a otestováno 41 nových parametrů pro kvantifikaci ...