Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza společnosti Ing. Brázda-Univers, s.r.o. pomocí časových řad 

    Zehnal, Jindřich
    Bakalářská práce se zabývá aplikací statistických metod, časových řad a regresní analýzy, pro hodnocení ekonomických ukazatelů podniku Ing. Brázda – UNIVERS s. r. o. V teoretické části je popsána problematika časových řad ...
  • Statistické vyhodnocení přijímacích zkoušek 

    Tihlaříková, Jana
    Tato diplomová práce se zabývá statistickým vyhodnocením přijímacích zkoušek na Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, konkrétně vyhodnocením kvalit uchazečů o studium bakalářského studijního oboru Daňové ...