Now showing items 1-20 of 21

 • Agent pro kurzové sázení 

  Bělohlávek, Jiří
  Tato práce vysvětluje návrh a implementaci agenta pro podporu kurzového sázení. Nechybí ani teoretické pozadí o online kurzovém sázení, pravděpodobnosti a statistice. V části dolování dat je nastíněn princip dolování dat ...
 • Analýza a agregace dat Parlamentu ČR 

  Talašová, Irena
  Cílem této práce je vytvořit různé statistiky a přehledy o fungování Parlamentu ČR v rámci jeho legislativní činnosti. Data pro tyto statistiky jsou získávána ze stránek Parlamentu a ukládána do databáze. Uživateli jsou ...
 • Automatizovaná tvorba statistik síťového provozu 

  Benedikt, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním a prezentací výsledků zátěžového testování. V první části práce jsou rozvedeny základní pojmy, které jsou úzce spjaté se zátěžovým testováním. Následuje část s analýzou dostupných ...
 • Dynamická webová navigace 

  Výtvar, Jaromír
  Cílem této práce je obohatit prostředky programátorů webových prezentací v oblasti doplňkových dynamických navigacích. Jedná se o drobečkovou dynamickou navigaci a navigaci pomocí oblíbených stránek vycházející z navrženého ...
 • Implementace parametrických modelů závislých na okamžitých vlastnostech síťového provozu v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Šibík, Štefan
  Cílem diplomové práce je vytvoření modelu DiffServ domény, doplněné o stanice generující síťový provoz různého charakteru a následná implementace mechanismu token-bucket v procesním modelu směrovače v simulačním programu ...
 • Informační systém pro evidenci jednání v obchodní firmě 

  Pohl, Martin
  Práce byla vypracována za účelem evidence záznamů jednání obchodních zástupců a jako přehled pro vedoucí pracovníky společnosti. Aplikace využívá relační databázový systém MySQL pro ukládání dat a webové rozhraní jako ...
 • Informační systém pro sledování práce uživatelů 

  Gábor, Martin
  Cílem bakalářské práce je implementovat informační systém pro sledování práce uživatelů. Informační systém sbírá informace z přihlášených stanic, které poskytuje uživateli ve formě statistik. Komunikace se stanicemi probíhá ...
 • Informační systém prodejce podavačů tyčí do soustruhů 

  Kaleta, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro evidování stavu zakázek, uchování s nimi spjatých dokumentů a další ulehčení práce zaměstnanců firmy zabývající se prodejem podavačů tyčí do ...
 • Návrh internetových stránek 

  Caha, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodných webových stránek pro český hokejový klub HK Šumperk. Stránky budou sloužit nejen fanouškům klubu, ale i široké veřejnosti, která na nich nalezne veškeré informace o hokeji ...
 • Návrh metod pro vizualizaci šifrovaného provozu 

  Hlučková, Pavla
  Tato práce se zabývá návrhem metod pro vizualizaci šifrovaného provozu. Obecně popisuje vybrané protokoly šifrovaného provozu, jejichž vzorky jsou následně zachytávány do datové sady. Práce se podrobněji zaměřuje na ...
 • Návrh webového portálu fotbalového svazu 

  Vařacha, Jan
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout vhodné webové stránky pro okresní fotbalový svaz. Webová prezentace by měla sloužit nejen hráčům, funkcionářům klubů, funkcionářům svazu a rozhodčím, ale zejména také široké ...
 • Portál pro sledování stavu herních serverů 

  Skála, Dominik
  Cílem této práce je vyvinutí monitorovací aplikace herních serverů, která se zabývá sběrem a vizualizací monitorovaných dat. Práce nejprve pojednává o existujících řešeních, o jejich výhodách a nevýhodách. Na základě tohoto ...
 • Reporting - ERP systém 

  Pála, Milan
  Práce se zabývá tvorbou modulu pro ERP systém. Modul by měl umět produkovat průběžná data o výrobě, hlídat produktivnost výroby a upozorňovat na problémy ve výrobě. V práci je zhodnoceno zpracovávání velkého množství dat ...
 • Sportovní redakční systém 

  Baar, Ondřej
  Práce byla vypracována v letech 2010-2011 na VUT v Brně. Cílem práce bylo vytvořit internetovou prezentaci v jazyce PHP. Redakční systém prostřednictvím webového rozhraní umožňuje publikování článků, administraci uživatelů ...
 • Správa hraničního směrovače poskytovatele služeb Internetu 

  Bartoň, Jaroslav
  Práce pojednává o možnostech správy a monitorování sítě skrz webový prohlížeč. Popisuje a implementuje metody monitorování sítě, účtování provozu, správy síťových prostředků a generování konfiguračních souborů pro síťová ...
 • Systém pro monitoring síťových serverů a služeb 

  Holubec, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou monitorovacího systému, který poskytuje aktivní periodické monitorování serverů a jejich konkrétních služeb a nejrůznější způsoby upozornění na překročení těchto monitorovaných hodnot. ...
 • Systém pro sledování stavu spojení v počítačové síti pomocí SNMP 

  Zubčák, Peter
  Cílem bakalářské práce je implementovat systém pre sledování stavu spojení v počítačové síti. Systém sbíra informace ze síťových uzlů, z kterých počíta metriky a statistiky,  které sú dostupné  pre uživatelov v MIB. ...
 • Využití víceúrovňových asociačních pravidel v internetovém obchodu 

  Králík, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací kompletního informačního systému pro potřeby elektronického obchodu, v jehož prostředí bude využito víceúrovňových asociačních pravidel pro dolování dat. Informační ...
 • Webový portál pro generovaní zpráv o síťovém provozu 

  Krebs, Lukáš
  Práce se zabývá vytvořením webového portálu pro generování statistik o síťovém provozu. Je zde představena technologie NetFlow, která je v této práci využita. Dále je zde popsán vývoj aplikace od analýzy, návrhu, implementace ...
 • Webový portál pro sledování odezev sítě a služeb 

  Holomek, Tomáš
  Tato práce se zabývá monitorováním síťového provozu. Klade si za cíl analyzovat jeho problémy a vytvořit snadno použitelný systém, který umožní monitorování síťových prvků a služeb. Základem je rezidentní program spouštějící ...