Now showing items 1-2 of 2

  • Stavebná kultúra a regulácie vidieckych regiónov 

    Šuška, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
    This article gathers scientific opinions on architectural and urban regulation of rural development, both positive and negative. It explains the ways and reasons for regulation and demonstrates different views on influencing ...
  • Taktiky pre vidiek, možnosti regulácie: región Kysuce 

    Šuška, Milan
    Práca definuje hodnoty a kvality vidieckej zástavby a popisuje premeny architektúry a prostredia v regióne Kysuce najmä po roku 1989. Vývoj porovnáva so zahraničnými vidieckymi regiónmi v Európe. Úlohou bolo predstaviť ...